Hvad er implantater

All-On-4 – eller tænder på en dag, som vi siger – er et behandlingsprincip, der er udviklet af dr. Paulo Malo i Lissabon. Behandlingen er billigere end den ”gammeldags” måde at lave en fuld bro på, den kan klares på én dag, og du kan bruge tænderne med det samme.

Førhen anbefalede vi seks implantater til en fuld bro i over- eller underkæbe. Erfaringen viser os nu, at vi kan opnå det samme med kun fire implantater.

Er fire implantater nok?

Når vi kan nøjes med fire implantater i stedet for seks implantater skyldes det, at vi vinkler implantaterne, så vi øger længden og samtidig sikrer, at vi kan placere implantaterne i en bedre knogle. Belastningen bliver på den måde spredt bedre end med seks. Broen kan holde til mere, og vi undgår besværlige knogletransplantationer.

Hvem har glæde af All-On-4?

All-On-4 kan være noget for dig, hvis du har helprotese og ønsker fastsiddende tænder, hvis du har udtalt knoglesvind (osteoprose), hvis du er paradentose-patient, der hurtigt mister knogle, eller hvis du har et svækket og dårligt resttandsæt.

Hedder det ikke implantanter?

Mange tror lidt fejlagtigt, at implantater også hedder implantanter. Sådan er det desværre ikke. Implantanter er egentlig ikke et ord, der eksisterer i ordbogen, og implantanter er muligvis dukker op, fordi mange synes det lyder rigtigst at sige implantanter.

Selv om ordet “implantanter” ikke eksisterer, forstår vi alligevel godt hvad folk mener, når de kontakter os med henblik på implantater i munden. Vi kan godt lide ordet implantanter, og det minder os en smule om vores små familiesammenkomster, hvor fætre, onkler og tanter møder frem. Næste gang vil vi forsigtigt spørge tanterne, om de er nogle rigtige implantanter 😉

Læs også: Implantater i udlandet

Lukket for kommentarer.